Vagabond Tours

Bæredygtighed og ansvarlighed

Bæredygtighed & ansvarlighed

Bæredygtige rejser er ikke en tendens – men en langsigtet investering, hvor der værnes om naturen og lokale ressourcer.

Hos Vagabond Tours er vi stolte af vores engagement i bæredygtighed og tager ansvar for vores indvirkning på miljøet. Ved at rejse med os støtter du en virksomhed, der aktivt arbejder for en mere bæredygtig fremtid. 

Vi stræber også efter at styrke det lokale arbejdsmarked ved at samarbejde med lokalbefolkningen. 

Konkrete tiltag hos Vagabond Tours:

 • Vi samarbejder med små lokale leverandører – overnatningssteder, restauranter, chauffører m. fl.
 • Vi informerer om kollektiv transport (bus og tog) til turenes start og slutsted.
 • Vi respekterer lokalbefolkningers kulturer, traditioner og miljøer, og informerer vores kunder herom.
 • Vi arrangerer ture for mindre grupper, for at begrænse påvirkning af både natur og kultur/samfund de steder, vi besøger.
 • Vi tilstræber at fremme kendskabet til turismens miljømæssige og sociale betydning.
 • Vi informerer om bæredygtighed til turdeltagere, samarbejdspartnere, på sociale medier og til andre interesserede.
 • Vi samarbejder med traditionelle overnatningssteder, hvor man kan opleve den lokale levevis og kultur – med mulighed for mødet med lokale folk.
 • Vi giver turdeltagere mulighed for at prøve lokal – økologisk (hvor muligt) – mad og smage lokale måltider/drikke, der repræsenterer det lokale køkken.
 • Vi informerer turdeltagere om følsomme naturområder og skrøbelige økosystemer (f.eks. områder med ynglende sjældne fugle, beskyttede områder osv.) og vejleder i at følge specifik adfærd, der vil minimere risikoen for miljøskader.
 • Vi opfordrer turdeltagere til at samle deres affald og at bære det til de førstkommende affaldsspande.
 • Vi vejleder om genbrug og ” at tænke grønt” ifm. en rejse.
Baeredygtighed_skovlys