Vagabond Tours

REJSEBETINGELSER

ARRANGEMENT
Alle ture købt hos Vagabond Tours er arrangeret af Vagabond Tours i samarbejde med lokale leverandører (f.eks. hoteller, restauranter og andre arrangører).

TILMELDING
Ture kan bestilles via bestillingsformularen på hjemmesiden. Tilmeldingen er bindende for kunden fra det øjeblik, den meddeles – også når dette sker mundtligt. Afbestillingsreglerne gælder fra dette tidspunkt for samtlige personer, som tilmeldingen omfatter. Aftalen er bindende for Vagabond Tours, når bureauet skriftligt bekræfter bestillingen ved at fremsende en faktura pr. mail, der angiver rejsemål, dato og pris.

BETALING
Når du booker en tur på vores hjemmeside, opkræves det fulde beløb for turen. I tilfælde af at turen ikke kan bekræftes, tilbagefører vi det fulde beløb til din konto.

ADGANG TIL DOKUMENTER
Faktura, betingelser og følgebreve mm. fremsendes pr. e-mail.

Afrejsemateriale vil være tilgængeligt på disse måder:

  • Fællesture: Dokumenter fremsendes pr. mail (ca. 14 dage før turstart).
  • Individuelle ture i udlandet: Fysisk materiale sendes med GLS* til nærmeste pakkeshop (ca. 14-30 dage før turstart).
  • Individuelle ture i Danmark: Afrejsematerialet er digitalt (gratis login til Vagabond Tours app, tilgængeligt ca. 14-30 dage før turstart). Ønskes fysisk afrejsemateriale kan det tilkøbes.

*Ang. materiale fremsendt med GLS til pakkeshop: Hentes pakken ikke inden 10 dage, sendes den retur – en ny forsendelse vil koste kr. 100. Det er muligt at vælge levering med omdeling (tillæg på kr. 50), dette skal du gøre opmærksom på ved bestilling. Leveringer til udland vil blive opkrævet et gebyr på kr. 100 Grønland og Færøerne vil blive opkrævet et gebyr på kr. 200.

ÆNDRING – EN NY BESTILLING
Det er ikke muligt at ændre en tur efter den er bestilt. Derfor bedes du, før bestilling, kontrollere at datoer mm. stemmer i forhold til dine ønsker. Turen arrangeres ud fra dine ønsker/bestilling og det er ikke muligt at foretage ændringer senere. En ændring (i f.eks. dato, værelser mm.) efter din bestilling, vil være en afmelding og en ny bestilling og dermed er 25 % af den fulde pris for turen tabt.

AFBESTILLING
For alle bindende tilmeldinger til en tur betales et beløb ved afbestilling: Ved afbestilling indtil 60 dage før afrejsen er 25 % af turens fulde pris tabt. Afbestilles rejsen 60-45 dage før afrejsen er 50 % af turens fulde pris tabt. Afbestilles turen mindre end 45 dage før rejsen, er den fulde pris for turen tabt. Alle afbestillinger skal ske skriftligt for at være gyldige.

AFBESTILLINGSFORSIKRING
Vi anbefaler, at du tegner en afbestillingsforsikring i tilfælde af, at du bliver syg og må annullere din tur. Vagabond Tours tegner ikke forsikringer. Vi anbefaler at du kontakter dit eget forsikringsselskab.

REJSEFORSIKRING
På rejser i Europa skal du medbringe det blå EU-sygesikringskort (bestilles hos hjemkommune eller på www.borger.dk). Det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til nødvendig sygehjælp og sidestiller dig med borgere i det EU/EØS-land, som du rejser i og dækker sygdomsbehandling på offentlige hospitaler og klinikker. Vær opmærksom på, at der i nogle EU/EØS-lande er en egenbetaling, som du selv skal stå for – medmindre du har tegnet en rejseforsikring. Du bør tegne en rejseforsikring, så du kan blive hjemtransporteret til Danmark, i tilfælde af, at du ikke kan benytte din sædvanlige hjemrejsebillet pga. opstået sygdom. På rejser uden for EU er du ikke dækket, og du skal have en rejseforsikring, der dækker behandling og hjemtransport. Vi anbefaler, at man tegner en rejseforsikring, der dækker forsinket, bortkommet eller skadet bagage. Vagabond Tours’ forsikring dækker ikke turdeltageres evt. bekadede eller bortkomne ejendele (bagage, tasker og lign). Til evt. beskadiget eller bortkomne ejendele skal turdeltagere anvende egen private indbo eller rejseforsikring. Vagabond Tours tegner ikke forsikringer. Vi anbefaler at du kontakter dit eget forsikringsselskab.

GLEMTE SAGER
Vagabond Tours søger ikke efter glemte sager.

AFLYSNING
Fællesture gennemføres normalt ved minimum 10 deltagere, medmindre andet er anført. Hvis en tur aflyses på grund af for få deltagere, vil det ske senest 30 dage inden afrejsen. Vagabond Tours kan også aflyse en tur, hvis der i nærheden af rejsemålet er uroligheder, pandemier eller naturkatastrofer og dette kan ske mindre end 30 dage før afrejsen. Hvis en tur aflyses, tilbagebetales hele det indbetalte beløb.

DELTAGERENS PLIGT
Det forudsættes at deltageren sætter sig ind i det fremsendte materiale. Det er deltagerens pligt ved tilmelding at opgive for- og efternavn. Deltageren skal således inden afrejsen kontrollere, at for- og efternavne i billetter og øvrige dokumenter er korrekte. Det er deltagerens pligt at sørge for gyldigt pas. Deltageren har ansvaret for at kontrollere, at faktura og rejsedokumenterne er i overensstemmelse med det bestilte og straks informere Vagabond Tours om evt. fejl.

AFBRYDELSE AF OPHOLD
Såfremt deltageren af en eller anden grund afbryder en tur eller et ophold, vil der ikke ske tilbagebetaling for ubrugte ydelser (hotel, transport, kørsel af bagage, flybillet eller andet). Eventuelle omkostninger til transport, hotel eller andet i forbindelse med en afbrydelse bæres af kunden selv.

OVERDRAGELSE AF TUR
Turen kan ikke overdrages til andre.

GENNEMFØRELSE AF PLANLAGT PROGRAM
Dagsprogrammerne er blevet udarbejdet i overensstemmelse med de nyeste oplysninger. Vejrlig og andre uforudsete hændelser kan medføre nødvendige ændringer. Vagabond Tours’ repræsentant på stedet kan alene beslutte, om der skal foretages ændringer i programmet (på grund af vejr, forhold hos en deltager eller lign.).

DELTAGELSE I TURE
Deltagelse i arrangementer, som er fysisk krævende og underlagt omskiftelige vejrforhold, sker på eget ansvar. Det er deltagerens pligt at sætte sig ind i Vagabond Tours’ gradueringssystem af sværhedsgrader og tilmelde sig en tur, som ligger inden for deltagerens fysiske formåen.

TILLÆG FOR ENKELTVÆRELSE
Priser er (hvor intet andet er anført) beregnet med indkvartering i delt dobbeltværelse. Hvis man rejser alene, betaler man som udgangspunkt altid et enkeltværelsestillæg. På fællesture har man mulighed for at forespørge om at dele et twin-værelse (dobbeltværelse med to enkeltsenge) med en anden rejsende af samme køn. Modtager Vagabond Tours denne forespørgsel fra en anden deltager, vil man få refunderet enkeltværelsestillægget.

UDBUD AF TURE
Turene anført på Vagabond Tours’ hjemmeside er de ture, som er aktuelle i skrivende stund. Et turarrangement kan være udsolgt, hvorfor en bestilling først er bindende for Vagabond Tours, når Vagabond Tours bekræfter din bestilling ved udsendelse af faktura (se “Tilmelding” ovenfor). Vi tager forbehold for ændringer og fejl på hjemmesiden og i div. trykt materiale.

FORBEHOLD
Der tages almindelige forbehold for fejl og udeladelser i trykt materiale samt på hjemmesiden, samt for ændringer af prisen som følge af ændrede indkøbsforhold eller valutakurser. Alle Vagabond Tours’ ture gennemføres i henhold til lov om pakkerejser tiltrådt af Forbrugerrådet.

REKLAMATIONER
Eventuelle reklamationer skal straks fremsættes til Vagabond Tours’ repræsentant på stedet eller direkte til Vagabond Tours, således at fejlen kan afhjælpes med det samme og med så få ulemper for turdeltageren som muligt. Krav mod Vagabond Tours i forbindelse med en reklamation, som ikke kunne løses på stedet, skal være Vagabond Tours i hænde i rimelig tid, dog senest 14 dage efter turens afslutning. Manglende reklamation på stedet og bevis herfor vil ofte medføre tab af retten til senere erstatning. Dansk ret skal regulere ethvert krav, der rejses over for Vagabond Tours og søgsmålet skal anlægges ved dansk domstol eller ved voldgift i Danmark.

KUNDERS PERSONDATA
Den 25. maj 2018 trådte en EU-forordning om persondata i kraft. Nedenfor kan du læse, hvordan Vagabond Tours opbevarer persondata. Når du bestiller en tur hos Vagabond Tours beder vi om flg. oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • E-mail

Disse oplysninger er det, som kaldes “almindelige personoplysninger” (i modsætning til “følsomme personoplysninger”). I Vagabond Tours gemmes ovenstående data i op til 5 år, hvis der er behov for dette. Oplysningerne gemmes i kodebeskyttede systemer (økonomisystem, mailsystem og system til fakturering/håndtering af rejse). Kun medarbejdere, som har behov for disse data, har adgang til dette. Hvis man ønsker sine persondata slettet tidligere end 5 år, kan man kontakte Vagabond Tours. Samme data (ovenstående), som evt. er udskrevet på papir, gemmes i op til 1 år, hvorefter det

makuleres.

I nogle tilfælde oplyser rejsende Vagabond Tours om helbredsoplysninger (hvis det er relevant for gennemførelse af en rejse). I nogle tilfælde oplyser rejsende deres pasnummer til Vagabond Tours – dette er kun på ture, hvor Vagabond Tours arrangerer flybilletter, der går til lande, hvor pasoplysninger er påkrævet i forhold til udstedelse af flybilletter. Pas- og helbredsoplysninger slettes umiddelbart efter afviklet rejsearrangement.

NYHEDSBREVE
De personer, som modtager Vagabond Tours’ nyhedsbreve, har selv skrevet sig op til at modtage nyhedsbrevet. De oplysninger som Vagabond Tours har om nyhedsbrevsmodtagere er personers e-mailadresse. Nyhedsbreve kan afmeldes i hvert nyhedsbrev og på hjemmesiden. Vagabond Tours har databehandleraftale med det firma (databehandler), som lagrer mailadresser til udsendelse af Vagabond Tours nyhedsbreve. Aftalen sikrer, at databehandleren overholder af de til enhver tid gældende krav og regler om behandling af personoplysninger under EU’s Persondataforordning.

Vers. 14-01-2022